♦บริษัท♦

สำนักงานใหญ่

เครื่องหมายการค้า

บริษัท เกียวโต ไดมอนด์ อินดัสเตรียล จำกัด

ที่อยู 751 Haikata cho, Oharano, Nishikyo-ku, Kyoto 610-1132 JAPAN
โทร +81(0)75-331-5355

♦เกียวโต ไดมอนด์ กรุ๊ป♦

ภายในประเทศ

เครื่องหมายการค้า

บริษัท เกียวโต ไดมอนด์ เซลส์ จำกัด

ที่อยู 751 Haikata cho, Oharano, Nishikyo-ku, Kyoto 610-1132 JAPAN
โทร +81(0)75-335-0611

ต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้

เกียวโต ไดมอนด์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Kyoto Diamond Tools(Thailand)Co., Ltd.

ที่อยู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 362 หมู่17 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย
โทร (02)705-8602