เกียวโต ไดมอนด์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 1950 เราผลิตสินค้าที่ใช้ เพชร・CBN

ในปุจจุบัน เครื่องมือต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิตนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมาก เพราะมีประสิทธิภาพสูง เราจะส่งเสริมการพัฒนาสินค้า และยังคงความพยายามมี

「การผลิตดีที่สุด」「ผิวชิ้นงานที่ดีที่สุด」「ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด」

เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าของเรา

เกียวโต ไดมอนด์ ผลิตงานที่ใช้ประโยชน์จากเพชร วัสดุที่มีความแข็งสูง (CBN) เช่น
Grinding Tool Machinig Tool

การผลิตนั้นขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้

เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วนั้น เกียวโต ไดมอนด์ยังให้ความสำคัญในการติดต่อ
สื่อสารกับลูกค้า ส่งมอบสินค้าที่มี ประสิทธิภาพสูงในเวลาที่เหมาะสม