เครื่องมือจียระไน

การเลือกวัตถุดิบที่จะผลิตนั้นขึ้นอยู่กับงานที่นำไปใช้ตามความเหมาะสมหินจียรแบบพิเศษนี้

มีประสิทธิภาพสูง ทำให้งานมีคุณภาพ

ข้อกำหนด

เมด็หนิขัด เพชร/CBN
หนย่ีว เรซิ่น/โลหะ/กระบวนการเปลี่ยนสภาพแก้วเป็นผลึก/ การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
ผลิต

cylindrical grinding, surface grinding, tool and cutter grinding, 

jig grinding honing, profile grinding centering, lapping etc

【ผลิตภัณฑ์หลัก】

Diamond/CBN Resin Wheel, Diamond/CBN Vitrified Wheel

Diamond/CBN Metal Wheel, Diamond/CBN Electroplated Wheel

Diamond/CBN Honing Wheel, Diamond Paste

Diamond Hand Stone,Electroplated Wheel,Diamond Lapping Wheel

Diamond・CBN wheel

Electroplated Wheel

Honing Wheel

Vitrified Wheel

Wheel for tool and cutter grinding

เครื่องมือตัด

เราได้จัดชนิดของวัสดุเครื่องมือ และการทำงานของวัสดุและเครื่องมื

・Polycrystal Diamond
   …เหมาะสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพของวัสดุที่ยากต่อการตัด เป็นวัสดุใหม่ที่อยู่ในจำพวก
      เช่น กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก คาร์ไบด์ เรซิ่น CFRP เป็นต้น

การเผาCBN (PCBN)
   …ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเหล็กชุบแข็ง โลหะทนความร้อน เหล็กหล่

・Single Crystal Diamond(Natural Synthetic CVD)
   …แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่น ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในการทำผิวปัดเงา
      (Miror Surface Finish)เครื่องมือที่มีความแม่นยำ

【ผลิตภัณฑ์หลัก】

PCD/PCBN Endmill, PCD/PCBN Reamer, PCD/PCBN Drill

PCC/PCBN Boring bite,PCD/PCBN/CVD Cutting tool

Single Crystal Diamond Tool

Helical tools

single crystal diamond tools

Edge of single crystal diamond

PCBN ball helical

dressing tools

DRESSING TOOLS

เตรียมการใช้ประโยชน์อื่นจาก

Natural Diamond

Synthetic Diamond

สนับสนุนงานเจียระไนให้เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพสูงในการเจียร

โดยใช้เพชรธรรมชาติที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพชรสังเคราะห์ที่มีลักษณะพิเศษ

【ผลิตภัณฑ์หลัก】

Single point dresser, Conical dresser,Forming (Chisel) dresser,Blade dresser,

Multi point dresser, Impregnated Dresser, Rotary dresser

Point dresser

Forming(Chisel)  dresser

Rotary Dresse1r

Rotary Dresser3

wear parts

WEAR PARTS

การผลิตของเราได้รับการส่งเสริม ในการเพิ่มผลผลิตและการบำรุงรักษา

เพื่อให้ใช้ได้ระยะยาว เราใช้วัสดุ เพชร (Single Crystal・PCD・CVD) นำเสนออุปกรณ์เจียระไนที่ 「ใช้ตรวจวัด」「ใช้จับยึด」「 ให้คงสภาพอยู่」ทำให้มีความต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม มีความแม่นยำสูง

【ผลิตภัณฑ์หลัก】

Probe, Sliding contact, Guide plate, Profile tracer, Measurement contact, Guage,

Shoe holder, Centres, Backing plate

 

wear parts

guages

PCD center

V block

guages